Branża usług komunikacji marketingowej jest stosunkowo młoda, lecz rozwija się bardzo dynamicznie. Wyewoluowała z branży promocyjnej, reklamowej i PR-owej, pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych, które otworzyły nowe możliwości interakcji z odbiorcami. W świadomości klientów i reprezentantów branży marketingowej funkcjonuje rozróżnienie na typy agencji, które łączy ogólna idea pomagania klientom w marketingowym komunikowaniu się z ich grupami docelowymi. Przykładami są agencje: marketingowe, reklamowe, PR, interaktywne, digitalowe czy np. brandingowe. Specyficzną kategorią, która wymyka się często tradycyjnym klasyfikacjom, są agencje kreatywne. Powszechnie mylone są one z agencjami reklamowymi marketingowymi.

Agencja reklamowa, agencja marketingowa i agencja kreatywna – charakterystyka

Agencja reklamowa

Jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się szeroko pojętą reklamą. W jej kompetencje wchodzi: analiza rynku, planowanie kampanii, zarządzanie budżetem reklamowym, zakup mediów, copywriting, projektowanie i publikowanie reklam. Głównym celem jest zazwyczaj wprowadzanie nowych marek i produktów na rynek. Są to działania nastawione na wzrost sprzedaży, poprzez odpłatne, masowe komunikowanie o zaletach produktów za pośrednictwem masowych mediów.

Agencja marketingowa

Zajmuje się obsługą marketingową w szerszym wymiarze – jej działania wychodzą poza planowanie i kreowanie reklam. Pracownicy takiej agencji mają szerokie kompetencje, umożliwiające wielopłaszczyznową obsługę, opartą o różne kanały przekazu. Do tego typu agencji często zgłaszają się klienci, którzy mają już nakreśloną wizję tego, czego oczekują. Agencja dostaje więc zadanie stworzenia konkretnego planu działań marketingowych i dobiera sposób jego wykonania.

agencja kreatywna

Agencja kreatywna

Tego typu agencja, opierając się na posiadanym doświadczeniu i pozyskanych informacjach, zazwyczaj sama dobiera działania, które służą realizacji celów klienta. Może to być cel np. wizerunkowy, zasięgowy lub sprzedażowy. Agencja kreatywna odpowiada za dobór treści przekazu, kanałów jego transmisji, opracowanie konkretnych komunikatów i zadbanie o to, żeby w sposób zintegrowany dotarły do odbiorców. Kreowanie i planowanie działań oparte jest na przeprowadzanych badaniach oraz dogłębnym przeanalizowaniu uwarunkowań komunikacji, rozpoznaniu grup docelowych i potencjału rozwojowego marki. Efektem jej działań nie są jedynie zrealizowane pojedyncze usługi i wykonane projekty, lecz wprowadzenie w życie złożonej i przemyślanej strategii lub programu komunikacji zintegrowanej. Taką agencją jest Huge Voice i to na tym typie agencji skupimy się w dalszej części tekstu.

Czym się charakteryzuje dobra agencja kreatywna?

Rozpoznanie marki i nawiązanie współpracy

Dla agencji kreatywnej bardzo ważnym wyzwaniem jest określenie tożsamości marki obsługiwanego klienta. Aby zaprojektować skuteczne działania, agencja musi zrozumieć, jakie są fundamenty marki, jej dotychczasowy wizerunek oraz aspiracje związane z jej rozwojem. Poznanie i pewnego rodzaju „wczucie się” w tożsamość marki to bardzo ważnym etap. Doświadczone agencje cechują się zazwyczaj adaptacyjnością, która umożliwia im zrozumienie i uwzględnienie specyfiki różnych branż, przy równoczesnym wykorzystaniu potencjału uniwersalnych zasad budowania silnych marek. Mają także wyrobioną pewną sprawność działania, pozwalającą na szybką zmianę myślenia i skupienie się na konkretnym wyzwaniu. Takie zbliżenie się do marki wpływa na efektywność działań, ale także buduje zaufanie po stronie klienta agencji, które często skutkuje wieloletnią współpracą. Agencja kreatywna, ze względu na obiektywne podejście oraz posiadane doświadczenie, jest w stanie trafniej określić potencjał i ograniczenia marki swojego klienta niż on sam.

Poznanie docelowego użytkownika

Dla agencji kreatywnej niezwykle istotne jest poznanie docelowego klienta (użytkownika) marki, dla której świadczy ona usługi. Aby dobrać odpowiedni przekaz, trzeba być świadomym, czego klient faktycznie potrzebuje oraz z jakimi problemami i bolączkami się mierzy. Zazwyczaj nie jest to tak oczywiste, jak się wstępnie wydaje. Pogłębiona analiza pozwala na „wejście w buty” klienta i określenie tzw. insightu, który jest fundamentem przyszłej komunikacji. Pomocne są tutaj sprawdzone metody badawcze i analityczne takie jak: focusy i obserwacje, tworzenie tzw. person, czyli opisów typowych użytkowników, opracowanie map empatii i in. Trafna diagnoza umożliwia późniejsze dostarczenie właściwym odbiorcom trafnie dobranych komunikatów, za pośrednictwem preferowanych przez nich kanałów przekazu.

komunikacja 360

Kompleksowość i kreatywność

Działalność agencji kreatywnych charakteryzuje się zazwyczaj długookresową i kompleksową obsługą. W praktyce oznacza to, że proponowane przez nie strategie i programy komunikacji wykorzystują różnorodne typy komunikatów, zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej, video, czy też głosowej. Są one dopasowane do specyfiki wykorzystywanych kanałów przekazu. W efekcie generowane są tak zwane punkty styku klienta docelowego z marką (brand touchpoints) wpływające na jego postawy i zachowania. Otoczenie odbiorcy różnymi komunikatami wyrażającymi kluczowe przesłanie marki określane jest mianem komunikacji 360 stopni i stanowi jedno z najwyższych wyzwań współczesnego marketingu.

Działalność agencji kreatywnej oparta jest na wykorzystaniu potencjału procesu twórczego i pomysłowości warunkującej jego skuteczność. Generowanie konceptów kreatywnych i pomysłów na działania marketingowe przychodzi tym łatwiej, im lepszej jakości są zebrane dane. Kluczowym czynnikiem jest również zastosowanie zaawansowanych metod twórczego rozwiązywania problemów. W agencji kreatywnej na porządku dziennym są więc warsztaty kreatywne, burze mózgów, sesje pomysłowości i weryfikacji pomysłów oraz wiele innych technik i metod wyzwalających w ludziach potencjał do generowania unikatowych pomysłów. Dzięki temu tworzone projekty są niekonwencjonalne – przybierają ciekawe formy i wyróżniają się na tle konkurencji. Często w proces kreacji, szczególnie na początkowym jego etapie, angażowani są przedstawiciele firmy zleceniodawcy, wybrani klienci docelowi oraz eksperci zewnętrzni. Pozwala to na skonfrontowanie ze sobą różnych punktów widzenia, wygenerowanie wartościowych pomysłów i w efekcie obranie najodpowiedniejszej ścieżki do osiągnięcia celu. To, jakie działania zostaną podjęte i przy użyciu jakich kanałów komunikaty będą przekazane, ogranicza tylko wyobraźnia teamu kreatywnego agencji.

huge voice

Oferta agencji kreatywnej

Agencja kreatywna oferuje wiele różnych usług. Od opracowania strategii komunikacji dla marek, poprzez planowanie złożonych kampanii, aż po konkretne usługi służące realizacji przyjętych założeń strategicznych. Wśród nich znajdują się często takie działania jak: projektowanie identyfikacji wizualnej, tworzenie stron internetowych, prowadzenie social mediów, kreowanie reklam, zarządzanie kampaniami, redagowanie contentu, projektowanie materiałów drukowanych, jak: wizytówki, banery, plakaty czy ulotki. Kompetencje agencji kreatywnej bardzo dobrze sprawdzają się w przypadku wyzwań takich jak rebranding czy wejście z dotychczasowym produktem na nowe rynki. Niektóre z agencji kreatywnych mają w swojej ofercie również działania związane z budowaniem i ochroną wizerunku (public relations) czy organizacją wydarzeń.

Agencja kreatywna Huge Voice dysponuje potencjałem, doświadczeniem i zasobami umożliwiającymi kompleksową obsługę firm i marek, wykorzystującą potencjał komunikacji online i offline 360°. Działania agencji nie kończą się na opracowaniu strategii, koncepcji i planów, lecz obejmują również ich wdrożenie oraz ocenę efektów. Wysiłek włożony w wygenerowanie unikatowych pomysłów przynosi największą satysfakcję wtedy, gdy można obserwować ich efekty.

Podsumowanie

Podsumowując, agencja kreatywna znacznie wyróżnia się na tle pozostałych typów agencji, zajmujących się szeroko rozumianą obsługą marketingową firm i marek. Jest ona silnie nastawiona na kreację unikatowych działań, realizację założeń strategicznych oraz wielokanałowość. Punktem wyjścia jest rozpoznanie  potencjału marki, trafne określenie celów do realizacji, a następnie wykreowanie unikatowej kompozycji działań, które zapewnią ich osiągnięcie. Istotne jest dla niej zrozumienie perspektywy klienta docelowego, co wymaga wyjątkowych kompetencji i specjalnego zaangażowania. Kluczem w pracy takiej agencji jest kreatywne podejście do każdego napotkanego problemu.

Niewątpliwą zaletą agencji kreatywnej jest fakt, że może ona stać się dla marki kompleksowym wykonawcą działań marketingowych, doskonale rozumiejącym wyzwania związane z budowaniem jej pozycji rynkowej w wymiarze strategicznym. Dla klienta takiej agencji oznacza to zyskany czas i gwarancję spójności działań, a także możliwość bliższego poznania agencji i metod jej pracy. Zdecydowanie ułatwia to współpracę i przynosi obopólną satysfakcję.

Jeśli interesuje Cię temat zintegrowanej komunikacji, zobacz wpis Komunikacja 360° – co to jest?.

Źródło zdjęć: feepik.com

Ania Chorążak

Content Marketing Specialist

Absolwentka Komunikacji w biznesie, aktualnie na kierunku Kreowanie mediów. W Huge Voice zajmuje się planowaniem i przygotowywaniem treści, zarówno tekstowych, jak i graficznych. Odpowiada też za tworzenie i edycję stron internetowych klientów. Posiada doświadczenie w organizacji eventów oraz realizacji i prezentacji projektów z zakresu CSR.

Ostatnie wpisy
KEY VISUAL. Czy Twoja firma go potrzebuje?
KEY VISUAL. Czy Twoja firma go potrzebuje?

Zakładasz firmę i zastanawiasz się jakich projektów potrzebujesz do sprawnego funkcjonowania? W pierwszej kolejności na myśl przychodzi opracowanie nazwy, zaprojektowanie logo, następnie powstanie strony internetowej, kilku grafik i ulotek. “Powinno działać” –...

czytaj dalej