Strategia

Identyfikacja wizualna

Strona internetowa

Materiały wystawiennicze

Strategia marki

GMC Fabryka Bombek jest doświadczonym producentem szklanych, ręcznie zdobionych ozdób świątecznych. Dzięki wieloletniej tradycji firma stała się wiodącym producentem unikatowych ozdób, które doceniane są na całym świecie. Fabrykę Bombek w Staszowie cechuje kompleksowy proces wytwarzania: projektowanie, formowanie szkła, dmuchanie, srebrzenie, lakierowanie, dekorowanie. Opracowana przez nas strategia marki GMC uwzględnia wyjątkowych charakter firmy oraz produkowanych przez nią małych dzieł sztuki, jakimi są bombki wytwarzane w fabryce. Jej stworzenie poprzedzone zostało pogłębioną analizą wewnętrznych i zewnętrznych czynników determinujących komunikację marketingową na rynku globalnym. Zidentyfikowane i wyselekcjonowane unikatowe cechy marki znalazły swoje odzwierciedlenie w sformułowanych przez nas  WIZJI i MISJI firmy. 

 

WIZJA

Zachowanie dla kolejnych pokoleń piękna unikatowego charakteru tradycji świątecznej oraz wzbogacenie jej elementami wzorniczej sztuki współczesnej

MISJA

Zapewnienie wyjątkowości świątecznej atmosfery poprzez wykonywanie niepowtarzalnych ozdób i dzielenie się tradycją upiększania spotkań świątecznych

Logo

Logo nawiązujące do poprzedniego znaku marki GMC odzwierciedla dotychczasową działalność firmy, opierającą się na tradycji i pasji. Założeniem procesu projektowego było wzmocnienie wizerunku marki na rynku rodzimym oraz na arenie międzynarodowej.

Konstrukcja znaku

Sygnet składa się z trzech sąsiadujących ze sobą spirali, które tworzą trójkąt, nawiązujący do kształtu choinki. Linie spirali układające się w okręgi nawiązują do kształtu bombek choinkowych.

Zastosowana typografia swoją formą i prostotą koresponduje z odświeżonym znakiem, jednocześnie zapewniając mu przejrzystość i czytelność. Fonty bezszeryfowe umieszczone w logotypie nawiązują do nowoczesności i elegancji.

Brand book

 

W dokumencie zawarta została instrukcja stosowania znaku firmowego oraz informacje i przykłady nawiązujących do niego komponentów graficznych, zamieszczanych na wszelkiego typu materiałach promocyjnych lub akcydensach. Przestrzeganie odpowiednich standardów jest konieczne dla zachowania spójności w komunikacji wizualnej marki.

Typografia 

Futura PT BOOK, Bahnshrift Semilight

Futura to minimalistyczny font bezszeryfowy, charakteryzujący sie prostą, jednolitą linią. Ten rodzaj typografii zapewnia czytelność oraz koresponduje z wybranym znakiem graficznym. Prostota zachowana w kształcie oraz proporcjach między znakami podkreśla nowoczesny charakter marki.

Kolorystyka

W identynkacji wizualnej marki GMC Fabryka Bombek wykorzystano złoty jako kolor podstawowy odzwierciedlony za pomoca przejscia tonalnego na trzech spiralach wchodzacych w skład sygnetu. Jest to nawiązanie do poprzedniego znaku stosowanego w reprezentacji marki GMC. Ta tonacja kolorystyczna dobrze funkcjonuje w świadomosci klientów z całego świata. Kolor złoty wywodzi sie od metalu szlachetnego, kojarzonego z luksusem, ekstrawagancja, sukcesem oraz prestiżem. Oddaje charakter wysokiej jakosci produktów dostarczanych przez  firmę GMC.

Kolor czarny zastosowany w logotypie stanowi eleganckie dopełnienie dla barwy złotej, odzwierciedlajac tym samym cechy marki premium.

Akcydensy

Papier firmowy

Materiały drukowane pełnią istotną rolę w budowaniu świadomości marki na płaszczyźnie biznesowej. 

Wizytówka

Do podstawowych firmowych druków akcydensowych należą: wizytówki, papier firmowy oraz koperty do korespondencji.

Teczka

Konsekwencja w projektowaniu elementów papeterii firmowej wzmacnia spójny wizerunek marki GMC Fabryka Bombek.

Koperta

Podczas projektowania akcydensów należy sczególnie dbać o ich przejrzystość, czytelność i funkcjonalność.

Projekt etykiety potwierdzającej jakość

Zaprojektowana etykieta to dodatkowy element znajdujący się na pudełku. To dowód potwierdzający jakość wyrobów Fabryki Bombek GMC. Bazując na poprzedniej wersji etykiety zadbano o element świadczący o ręcznym wykonaniu produktu w Polsce.

Projekt graficzny opakowań

 

Proces projektowania składał się z wielu etapów. Opakowania marki GMC mają spełniać funkcje takie jak: przechowywanie produktu w warunkach zapewniających mu bezpieczeństwo; skuteczna promocja na rynku branży oraz zachowanie spójności z powstałą identyfikacją wizualną.

Zewnętrzna szata graficzna cechuje się elegancją oraz wyrafinowaniem i doskonale wpisuje się w ideę minimalizmu i ponadczasowości. Przedstawione projekty korzystają z form i kształtów znaku firmy GMC, dzięki czemu strona wizualna opakowania jest spójna z wizerunkiem marki premium, jednocześnie zachęcając do zakupu atrakcyjnością.

Ciemny grafit zastosowany jako zewnętrzny kolor opakowań doskonale kontrastuje ze złotymi elementami identyfikacji wizualnej marki GMC. Wewnątrz pudełek projekt zakłada użycie firmowego koloru złotego, który spotęguje pozytywne doświadczenie klienta.

Opakowania z regionalnym akcentem

 

Alternatywne wersje opakowań zawierają elementy graficzne zainspirowane motywem i kolorystyką regionalnych strojów ludowych ziemi sandomierskiej.

Projekt torby papierowej

Materiały wystawiennicze

Stanowisko targowe

Rollupy

Flagi

Ścianka reklamowa

Katalogi

Projekty zrealizowane przez zespół Huge Voice wykonane zostały na zlecenie i we współpracy z firmą One Voice Marketing Communications.