Kluczowym wyzwaniem komunikacyjnym dla startupów oraz innowacyjnych firm jest mówienie o tym, czym się zajmują w sposób precyzyjny i jednocześnie zrozumiały dla odbiorców. Język techniczny, który jest niezbędny w komunikacji pomiędzy specjalistami, zwykle nie sprawdza się podczas budowania relacji z klientem. Dodatkową trudnością jest zachowanie spójności przekazu, działając w sektorze podlegającym ciągłym zmianom. Bardzo przydatne w planowaniu i realizowaniu kampanii informujących o działalności startupu może być nawiązanie współpracy z  agencją kreatywną.

 

Istota współpracy startupu i agencji kreatywnej

Współpraca pomiędzy startupem oraz agencją kreatywną wymaga wzajemnego zrozumienia istoty prowadzonej działalności. Jakim klientem dla agencji jest startup? Nietypowym, dlatego oferta obsługi wizerunkowej i marketingowej wymaga indywidualnego przygotowania. Startup to etap przejściowy w procesie rozwoju organizacji, która jest zorientowana na szybki wzrost. Rozwój uzależniony jest w dużym stopniu od umiejętności przekonania innych do swojego innowacyjnego pomysłu biznesowego, produktu czy technologii. co startup powinien przygotować na spotkanie

Co startup powinien przygotować na spotkanie z agencją kreatywną?

Zazwyczaj zasobów i danych, z których może skorzystać agencja kreatywna na początku współpracy ze startupem jest niewiele. Przydatne mogą okazać się:

 • opracowana na bieżące potrzeby identyfikacja wizualna,
 • krótkie opisy planowanej działalności,
 • schemat modelu biznesowego,
 • uproszczona strategia marketingowa.

Wszystkie te elementy i opracowania warto zebrać przed spotkaniem z agencją kreatywną. Zawarte w nich informacje są potrzebne do wyznaczenia obecnej sytuacji komunikacyjnej startupu oraz wyboru sposobów realizacji celów. Warto zauważyć, że nazwa i logo wielu startupów nie są fundamentem ich komunikacji. Zazwyczaj te elementy identyfikacji wizualnej mają charakter przejściowy, odpowiedni tylko do bieżącego stanu rozwoju startupu. Dalsze etapy prac nad rozwojem działalności mogą skutkować zmianą logo, a nawet nazwy marki. Podobnie może być z pozostałymi opracowaniami i dokumentami. Opisy, które są wstawiane do różnego rodzaju wniosków wypełnianych przez startup, wykorzystywane na stronach firmowych, profilach w mediach społecznościowych i w korespondencji z potencjalnymi partnerami, stanowią często wartościowy, lecz nieuporządkowany materiał wejściowy dla agencji kreatywnej. Przed spotkaniem z agencją należy również dokonać selekcji informacji, aby pozostawić tylko te najbardziej aktualne.

 

Brief – podstawowy dokument dla agencji

Jak wygląda codzienność startupów? Opracowują kolejne dokumenty i prezentacje zawierające informacje o projekcie, dyskutują o pomyśle, spotykają się z inwestorami, prezentują publicznie założenia swojego pomysłu biznesowego. Startupowcy posiadają zatem wstępne doświadczenie w zakresie komunikacji bezpośredniej z inwestorami, partnerami oraz przyszłymi klientami. Wykorzystywane podczas takich spotkań materiały to cenne źródło informacji dla agencji kreatywnej. Analiza przebiegu dotychczasowych prezentacji modelu biznesowego, spotkań z potencjalnymi inwestorami, partnerami, rozmów z mentorami i ekspertami, sesji pytań po przeprowadzonych prezentacjach może dostarczyć dużo wartościowych informacji dla agencji kreatywnej na temat przyszłych wyzwań komunikacyjnych. Startup powinien pamiętać, aby zebrać takie informacje przed spotkaniem. Do briefu agencyjnego powinny zostać wpisane doświadczenia startupu w komunikacji z otoczeniem. Startupy powinny również przygotować odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Jak zazwyczaj przedstawiany jest Wasz pomysł biznesowy?
 • Na które jego elementy należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Które z argumentów sprawdzają się najlepiej – są najlepiej zrozumiałe dla grupy docelowej?
 • Które z używanych argumentów są zwykle najmniej zrozumiałe dla odbiorców?
 • Jakie pytania i obiekcje wśród zainteresowanych Waszym pomysłem pojawiają się najczęściej?

materiały pomocne dla agencji kreatywnej

Pomocne materiały dla agencji kreatywnej

Jednym z najbardziej pomocnych dla agencji pytań jest to, jak w jednym, krótkim zdaniu można przedstawić to, czym zajmuje się startup. Niestety sformułowanie takiej odpowiedzi jest zwykle trudne. Zdarza się, że taka myśl jest trafniej formułowana przez kogoś, kto po raz pierwszy zapoznał się z pomysłem i modelem biznesowym startupu niż przez jego założycieli. Zbyt duża wiedza i chęć precyzyjnego wyrażenia się są często barierami komunikacyjnymi dla startupu, które pomaga pokonać agencja kreatywna. Pomocnym materiałem dla agencji kreatywnej może być również pitch deck opracowany przez startup. Pitch deck stanowi porcję zwartej, przedstawianej w formie slajdów wiedzy o rozwiązywanym problemie, rynku, technologii, modelu biznesowym i sposobie rozwiązania problemu. Jest podstawowym elementem komunikacji startupu z potencjalnymi inwestorami. Startup powinien również przedstawić agencji swój model biznesowy, który zwykle jest opracowany przy pomocy jednej z popularnych metodyk – Business Model Canvas lub Lean Canvas. Dzięki zapoznaniu się z szablonem modelu biznesowego agencja może uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące:

 • grup docelowych,
 • rodzaju budowanych relacji,
 • preferowanych form i kanałów dotarcia do odbiorców,
 • posiadanych zasobów,
 • pozyskanych partnerów startupu.

 

Usługi agencji kreatywnej – których najbardziej potrzebuje startup?

Większość zorientowanych na szybki rozwój startupów potrzebuje wsparcia agencji kreatywnej w zakresie budowania marki, nawiązywania relacji z inwestorami i odbiorcami, podtrzymania rozgłosu medialnego oraz budowania komunikacji z otoczeniem.  Agencja kreatywna dysponuje szeroką ofertą usług, które służą realizacji tych celów, np:

 • opracowanie strategii komunikacji
 • opracowanie strategii marki
 • wsparcie marki osobistej założyciela
 • social media marketing
 • kreowanie wizerunku marki
 • opracowanie nazwy dla marki startupu
 • zaprojektowanie identyfikacji wizualnej
 • zaprojektowanie Key Visuals
 • opracowanie pitch deck’a

usługi agencji kreatywnej dla startupu Zazwyczaj startup ma już nazwę oraz logo. Ze względu na szybkie tempo ich wyboru oraz brak dotychczasowych doświadczeń, należy zweryfikować mocne i złe strony identyfikacji wizualnej. Fundamenty strategii marki opierają się na kluczowych elementach tożsamości startupu. Odpowiednia nazwa i logo, wraz z kluczowymi przesłaniami marki, pozwalają skrócić proces jej pozycjonowania w umysłach odbiorców i określają skuteczność komunikacji z grupami docelowymi. Odpowiedni dobór nazwy i identyfikacji wizualnej może mieć również kluczowe znaczenie w stosunkach z inwestorami i partnerami biznesowymi. Startup, który oprócz innowacyjnego pomysłu potrafi w spójny i wyrazisty sposób uwidocznić swoją tożsamość, jest odbierany jako bardziej atrakcyjna inwestycja.

Sam pomysł i technologia nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu biznesowego. Ostateczna weryfikacja startupu odbywa się w realiach rynkowych. Oferta agencji kreatywnej zawiera bogaty wachlarz usług z obszaru tzw. e-PR. Media cyfrowe oferują szerokie możliwości w zakresie docierania do różnorodnych grup odbiorców. Ich specyfika pasuje do innowacyjnego charakteru startupów. Rolą agencji kreatywnej jest racjonalny wybór kanałów i form komunikacji online, które zapewnią wystarczającą liczbę punktów styczności z marką oraz pozwolą na obserwację procesu rozwoju startupu. Za pomocą mediów społecznościowych można skutecznie skontaktować się z wąskimi grupami docelowymi stosując przekaz dostosowany do ich specyfiki. Inną zaletą takiego działania jest szybkość oraz interaktywność komunikacji online. Bliska współpraca z agencją kreatywną w zakresie publikowania i promowania treści w mediach społecznościowych zwiększa efektywność tej formy komunikacji.

Cechą wyróżniającą agencję kreatywną w zakresie obsługi komunikacji online jest:

 • podejście strategiczne zorientowane na budowanie pozytywnego wizerunku,
 • doświadczenie w zakresie tworzenia i dostarczania kluczowych przesłań,
 • doświadczenie w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

 

Podsumowanie

W kreowaniu wizerunku startupu liczy się skuteczność przekazu, wyrazistość i umiejętność przykuwania uwagi. Agencje kreatywne posiadają szeroki zakres usług, które mogą skutecznie wspomóc realizację ambitnych celów biznesowych innowacyjnych firm. Otwarcie się na współpracę z agencją to szansa dla startupów na dotarcie z przekazem do nietypowych grup docelowych w odpowiedni dla nich sposób. W agencji kreatywnej Huge Voice w sposób szczególny dbamy o komunikowanie zawiłych treści w sposób prosty, spójny i jednocześnie wyrazisty.

Jeśli interesuje Cię tematyka startupu, zapoznaj się z wpisem Marka w startupie. Jak stworzyć i wykreować jej wizerunek?.

 

dr hab. Grzegorz Hajduk

CEO – Huge Voice

Prezes zarządu w agencji Huge Voice, profesor na Uniwersytecie Rzeszowskim, Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, autor książki Zarządzanie komunikacją marketingową. Integracja, nowe media, outsourcing oraz kilkudziesięciu innych publikacji naukowych dotyczących komunikacji marketingowej.

Dawid Król

Digital Marketing Specialist

Absolwent Ekonomii oraz Finansów i Rachunkowości. W agencji kreatywnej Huge Voice zajmuje się konfiguracją, obsługą oraz monitorowaniem kampanii. Odpowiada również za tworzenie i redagowanie treści oraz edycję stron internetowych klientów. Swój rozwój kieruje w stronę nowych technologii oraz marketingu cyfrowego. Autor bloga o marketingu internetowym.

Ostatnie wpisy
KEY VISUAL. Czy Twoja firma go potrzebuje?
KEY VISUAL. Czy Twoja firma go potrzebuje?

Zakładasz firmę i zastanawiasz się jakich projektów potrzebujesz do sprawnego funkcjonowania? W pierwszej kolejności na myśl przychodzi opracowanie nazwy, zaprojektowanie logo, następnie powstanie strony internetowej, kilku grafik i ulotek. “Powinno działać” –...

czytaj dalej